PTT
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
บริการของเรา
ความสำเร็จของเรา
ข่าวและกิจกรรม
รับสมัครงาน
การแจ้งงานบริการ
ติดต่อเรา
แผนผังเว็บไซต์
PTT

PTT ICT Email Facebook PTTICTSolutions Twitter PTTICTSolutions
 
Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)
 
ภาพรวมธุรกิจ PDF พิมพ์ อีเมล

พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อสร้างความร่วมมือและมูลค่าภายในกลุ่มบริษัท ปตท. ด้วยการบริหารจัดการและลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติการร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างความร่วมมือและมูลค่าภายในกลุ่มบริษัท ปตท.

พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างครบวงจรโดยครอบคลุมถึงการออกแบบ การพัฒนา และการดูแลรักษาระบบงานที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรธุรกิจ ด้วยศักยภาพและการผสานความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน ไอซีทีของทั้ง 5 บริษัทผู้ถือหุ้น และความเอาใจใส่ด้านบุคลากร การดูแลให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพของบุคลากร และการให้บริการอย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ จึงมั่นใจได้ว่า พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ พร้อมที่จะให้บริการ และสามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 สิงหาคม 2010 เวลา 16:40 น.
 

Copyright © 2010 PTT ICT Solutions Company Limited, a member of PTT Group. All Rights Reserved.